Familjerätt

Föräldrar kan vid en separation eller därefter hamna i konflikt om sina barn. Meningsskiljaktigheter kan uppstå om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var de ska ha sitt stadigvarande boende och i vilken utsträckning barnen ska ha rätt till umgänge med den förälder som de inte bor hos. Den förälder som barnen bor hos kan ha rätt till underhåll från den andra föräldern. I dessa ärenden kan du behöva anlita en advokat.

Du kan också behöva anlita en advokat vid skilsmässa, om du vill upprätta ett äktenskapsförord eller samboavtal eller om faderskap för ditt barn behöver utredas.

Vill du anlita Kallus Advokatbyrå, ring 08-21 07 70. Advokatbyrån har sitt kontor i centrala Stockholm.

« Se alla rättsområden

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »