Familjerätt

Föräldrar kan vid en separation eller därefter hamna i konflikt om sina barn. Meningsskiljaktigheter kan uppstå om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var de ska ha sitt stadigvarande boende och i vilken utsträckning barnen ska ha rätt till umgänge med den förälder som de inte bor hos. Den förälder som barnen bor hos kan ha rätt till underhåll från den andra föräldern. I dessa ärenden kan du behöva anlita en advokat.

Du kan också behöva anlita en advokat vid skilsmässa, om du vill upprätta ett äktenskapsförord eller samboavtal eller om faderskap för ditt barn behöver utredas.

Vill du anlita Kallus Advokatbyrå, ring 08-21 07 70. Advokatbyrån har sitt kontor i centrala Stockholm.

« Se alla rättsområden