Faderskap/Föräldraskap

Om en man och en kvinna är gifta när deras barn föds, registreras mannen automatiskt som barnets far och vårdnadshavare. När de inte är gifta, måste pappan registreras som far hos socialnämnden, på föräldrarnas begäran. Om så inte sker, registreras inte någon far till barnet. Det förekommer vidare att en gift man registreras som far, trots att någon annan i själva verket är den biologiska fadern. Angående faderskap kan det bli aktuellt att anlita en advokat.

Socialnämnden har ett utredningsansvar vid oklara faderskapsförhållanden. Barnets mor kan i vissa fall ha rätt att föra talan om faderskapet. Hon har också rätt att bidra till utredande av faderskapet.

Ett barn har rätt at få den biologiske fadern registrerad som förälder. Dessutom finns en rätt till att en felaktigt registrerad far blir avregistrerad, ett s.k. hävande av faderskap.

När kvinnor eller transpersoner skaffar barn i sina förhållanden fastställs föräldraskapet för den som inte föder barnet genom bekräftelse eller dom. Även i dessa fall kan vissa frågor uppkomma som liknar de avseende faderskap. Många gånger när hbtq-personer vill bilda familj uppkommer frågan om adoption. Även många andra juridiska frågor som behöver hanteras kan uppstå. På Kallus Advokatbyrå sätter vi i dessa ärenden alltid klientens behov i centrum.

Vill du anlita Kallus Advokatbyrå, ring 08-21 07 70.

« Se alla rättsområden

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »