Faderskap

När två föräldrar är gifta när deras barn föds, registreras mannen automatiskt som barnets far och vårdnadshavare. Fast när nyblivna föräldrar inte är gifta, måste pappan registreras som far hos socialnämnden, på föräldrarnas begäran. Om så inte sker, registreras inte någon far till barnet. Det förekommer vidare att en gift man registreras som far, trots att någon annan i själva verket är den biologiska fadern. Angående faderskap kan det i bli aktuellt att anlita en advokat.

Ett barn har alltid rätt att den biologiske fadern registreras som far till barnet. Dessutom finns samma rätt till att en felaktigt registrerad far blir avregistrerad, ett s.k. hävande av faderskap.

Socialnämnden har ett utredningsansvar vid oklara faderskapsförhållanden. Barnets mor kan i vissa fall ha rätt att föra talan om faderskapet. Hon har också rätt att bidra till utredande av faderskapet.

Läs mer om faderskap.

Vill du anlita Kallus Advokatbyrå, ring 08-21 07 70.

« Se alla rättsområden