LVU

Socialtjänsten har under vissa förhållanden rätt att omedelbart omhänderta barn enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). När så sker är det ett första steg i en process som kan slutligen kan leda till tvångsvård av barnet. Ett barn eller ungdom upp till 20 års ålder kan bli föremål för LVU. Grunden för LVU kan vara brister i omsorgen eller den unges eget destruktiva beteende. Vård enligt LVU innebär ofta att barnet placeras i ett familjehem eller på ett behandlingshem för ungdomar.

I ett ärende om LVU har vardera föräldern rätt till ett offentligt biträde (advokat eller jurist) som tillvaratar förälderns rätt. Även barnet/den unge har rätt till ett offentligt biträde. Om barnet är under 15 år gammal är det offentliga biträdet även ställföreträdare för barnet och ska då ta egen ställning till vad som är bäst för barnet.

Berörda personer i ett LVU-ärende har rätt att begära den advokat som önskas. Den begärda advokaten ska då förordnas, så länge denne kan åta sig uppdraget. Kallus Advokatbyrå åtar sig uppdrag som offentligt biträde i ärenden om LVU och har stor erfarenhet på området.

Advokat Johan Kallus anlitas frekvent som föreläsare om LVU.

Vill du anlita Kallus Advokatbyrå, ring 08-21 07 70. Advokatbyrån har sitt kontor i centrala Stockholm.

« Se alla rättsområden

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »