Arvode

Om du har rätt till ett offentligt biträde i ditt ärende, står staten i regel för dina ombudskostnader.

I tvister kan rättsskyddet i din hemförsäkring ofta tas i anspråk, förutsatt att villkoren i din hemförsäkring är uppfyllda. Din självrisk är då normalt 20 procent av ombudskostnaderna. Kallus Advokatbyrå ansöker om rättsskydd åt dig.

Läs mer om rättshjälp.

Om du saknar hemförsäkring eller rättsskyddet inte kan tas i anspråk, kan man i många fall ansöka om statlig rättshjälp. Om du beviljas rättshjälp kommer du att få stå för en del av kostnaden i proportion till dina inkomster, s.k. rättshjälpsavgift. Kallus Advokatbyrå ansöker om rättshjälp åt dig.

Om dina ombudskostnader inte ersätts genom din hemförsäkring eller genom rättshjälp, bestämmer din advokat vad du ska betala i timarvode. Den totala kostnaden beror sedan på hur många arbetstimmar ditt ärende kräver. Arvodet ska vara skäligt i förhållande till uppdraget.

Har du frågor om arvode, kontakta Kallus Advokatbyrå på 08-21 07 70.

 

Har du som klient (och konsument) hos oss synpunkter på en faktura, kan du vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Det förutsätter att du först har kontaktat ansvarig advokat eller jurist vid advokatbyrån för att försöka nå en lösning. Med konsument avses i detta sammanhang en fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. Mer information finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »