Arvode

Om du har rätt till ett offentligt biträde i ditt ärende, står staten i regel för dina ombudskostnader.

I tvister kan rättsskyddet i din hemförsäkring ofta tas i anspråk, förutsatt att villkoren i din hemförsäkring är uppfyllda. Din självrisk är då normalt 20 procent av ombudskostnaderna. Kallus Advokatbyrå ansöker om rättsskydd åt dig.

Läs mer om rättshjälp.

Om du saknar hemförsäkring eller rättsskyddet inte kan tas i anspråk, kan man i många fall ansöka om statlig rättshjälp. Om du beviljas rättshjälp kommer du att få stå för en del av kostnaden i proportion till dina inkomster, s.k. rättshjälpsavgift. Kallus Advokatbyrå ansöker om rättshjälp åt dig.

Om dina ombudskostnader inte ersätts genom din hemförsäkring eller genom rättshjälp, bestämmer din advokat vad du ska betala i timarvode. Den totala kostnaden beror sedan på hur många arbetstimmar ditt ärende kräver. Arvodet ska vara skäligt i förhållande till uppdraget.

Har du frågor om arvode, kontakta Kallus Advokatbyrå på 08-21 07 70.