Internationell familjerätt

Det blir allt vanligare att medborgare från olika länder bildar familj. Givetvis händer det även i dessa fall att föräldrarna hamnar i konflikt eller väljer att gå skilda vägar.

Föräldrar som hamnar i en vårdnadstvist med internationella aspekter har i regel behov av en advokat, som kan driva dessa särpräglade, komplicerade och mycket känsliga ärenden.

I internationella familjekonflikter kan situationer uppstå när den ena föräldern bortför eller kvarhåller ett eller flera gemensamma barn i ett land än hemvistlandet, mot den andra förälderns vilja. Det kan då vara fråga om ett lagbrott enligt den s.k. Haagkonventionen av år 1980, som gäller olovligt bortförande och kvarhållande av barn. Enligt konventionen kan det vara aktuellt att begära återförande av barnet till ursprungslandet, d.v.s. det land där barnet har haft sin hemvist. I sådana fall blir utrikesdepartementet ofta inblandat (genom den s.k. Centralmyndigheten). Det kan även vara fråga om ett olovligt bortförande till eller från ett land som inte har undertecknat Haagkonventionen. Även i dessa fall kan det vara möjligt att rättsligt driva ett ärende om återförande av barn till ursprungslandet. Behörig domstol i Sverige är Stockholms tingsrätt.

Kallus Advokatbyrå är en av få advokatbyråer i Sverige, som är specialiserad på Haagkonventionen och ärenden om bortförande av barn i övrigt. Advokatbyrån har även stor erfarenhet av andra internationella familjerättsliga tvister.

Om du vill anlita Kallus Advokatbyrå i en dylik situation, ring 08-21 07 70 eller maila till info@advokatkallus.se.  Ange gärna om det är brådskande vid första kontakten med advokatbyrån.

« Se alla rättsområden

 

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »