Asyl

I vissa fall lämnar människor sina hemländer efter att ha utsatts för allvarliga hot, förföljelse, tortyr eller annan omänsklig behandling. Dessa människor kommer till Sverige för att ansöka om asyl.

I ett asylärende har den asylsökande rätt till ett offentligt biträde som tillvaratar ens rätt. Den asylsökande har rätt att begära den advokat som önskas. Den begärda advokaten ska förordnas, förutsatt att han eller hon kan åta sig uppdraget.

Läs mer om asyl.

Kallus Advokatbyrå åtar sig uppdrag som offentligt biträde (advokat eller jurist) i asylärenden. Vi medarbetare på byrån driver alltid våra asylärenden med största engagemang och gör vårt yttersta för att våra klienter ska få uppehållstillstånd i Sverige.

Vill du anlita Kallus Advokatbyrå, ring 08-21 07 70.

« Se alla rättsområden