Asyl

I dagens värld är det inte ovanligt att människor flyr sina hemländer på grund av förföljelse, våld och konflikter. Flyktingar som kommer till Sverige har rätt att ansöka om asyl.

I en asylprocess har den asylsökande rätt till ett offentligt biträde som tillvaratar ens rätt. Den asylsökande har rätt att begära den jurist som önskas. Den begärda juristen ska förordnas, förutsatt att han eller hon kan åta sig uppdraget.

Kallus Advokatbyrå åtar sig uppdrag som offentligt biträde (advokat eller jurist) i asylärenden. Vi medarbetare på byrån driver alltid våra asylärenden med största engagemang och gör vårt yttersta för att våra klienter ska få uppehållstillstånd i Sverige.

Vill du anlita Kallus Advokatbyrå, ring 08-21 07 70.

« Se alla rättsområden

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »