Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

RFSL:s Newcomers Youth erbjuder gratis juridisk rådgivning och stöd till unga hbtq-personer i deras asylprocess.

Den juridiska rådgivningen ger möjlighet att, tillsammans med en asyljurist, diskutera och få stöd och råd i asylprocessen utifrån ett barn- och hbtq-perspektiv. Bland annat ges information om hur en kan gå vidare i sitt asylärende och råd om vart en kan vända sig för att få eventuell fortsatt hjälp.

Ikväll finns biträdande jurist Azar Nikbakht på plats för den juridiska rådgivningen.

Behöver du boka en tid för gratis rådgivning med en asyljurist på Newcomers Youth? Klicka här.

Aktuellt

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Ny handbok i LVM – författare Johan Kallus

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Kallus Advokatbyrå vinner mål om överflyttning av barn i Högsta domstolen

Advokat Johan Kallus föreläser om LVU

Kallus Advokatbyrå pratar samtyckeslag på Frysbox

Fler »