Underhåll

I de fall föräldrar har separerat och barnen huvudsakligen bor hos den ena föräldern, kan den andra föräldern vara skyldig att betala underhållsbidrag till den förälder som barnen bor hos. I vissa fall kan man även ha rätt till underhållsstöd från försäkringskassan. I dessa frågor kan det bli aktuellt att anlita en advokat.

Läs mer om underhåll.

Vill du anlita Kallus Advokatbyrå, ring 08-21 07 70.

« Se alla rättsområden