LRV

Om en person döms för ett brott och anses vara psykiskt sjuk kan han eller hon dömas till rättspsykiatrisk vård. Det innebär att personen ska erhålla psykiatrisk vård som är förenad med tvång. Vid sådan vård tillämpas lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Vården kan ges

Rättspsykiatrisk vård kan ges genom inneliggande vård på en psykiatrisk avdelning (sluten rättspsykiatrisk tvångsvård) eller genom att man måste iaktta särskilda villkor för den psykiatriska vården (öppen rättspsykiatrisk tvångsvård).

Frågan om den rättspsykiatriska vården ska fortsätta eller upphöra, måste omprövas var sjätte månad.

I ett ärende om LRV har patienten rätt till ett offentligt biträde (advokat eller jurist) som tillvaratar ens rätt. Patienten har rätt att begära den advokat som önskas. Den begärda advokaten ska då förordnas, så länge denne kan åta sig uppdraget. Kallus Advokatbyrå åtar sig uppdrag som offentligt biträde i ärenden om LRV och har stor erfarenhet på området.

Advokat Johan Kallus anlitas som föreläsare om LRV.

Vill du anlita Kallus Advokatbyrå, ring 08-21 07 70. Advokatbyrån har sitt kontor i centrala Stockholm.

« Se alla rättsområden

 

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »