Äktenskapsförord och samboavtal

För att undvika oförutsedda och oönskade ekonomiska konsekvenser vid en separation eller dödsfall, kan par som lever ihop upprätta äktenskapsförord eller samboavtal. Det är tyvärr allt för många par som av förbiseende inte ser till att upprätta denna typ av avtal om sin egendom, under sin relation. Det är lätt att skjuta det på framtiden, så länge relationen fungerar och är stabil. Dessvärre kan avsaknaden av ett sådant avtal orsaka olyckliga konsekvenser vid separation eller arv.

« Se alla rättsområden