Särskild företrädare

När ett barn eller en ungdom har utsatts för brott kan det ibland finnas anledning att utse en advokat eller jurist åt barnet/ungdomen, som tillvaratar dennes intressen. Ombudet kallas för särskild företrädare och kommer att företräda barnet/ungdomen i brottsprocessen, istället för vårdnadshavarna. Orsaken kan vara att vårdnadshavaren är inblandad i polisutredningen eller att det finns känslig information som vårdnadshavaren inte bör få reda på.

Den särskilda företrädaren ska bevaka barnets/ungdomens rätt under polisutredningen och vid rättegången. Som brottsoffer kan man ha rätt till skadestånd (ekonomisk ersättning) för det brott man har utsatts för. Rätten till ersättning omfattar ersättning för kränkning, sveda och värk, sakskada och ersättning för vård.

Att vara brottsoffer och dessutom barn är förstås svårt på flera sätt. Vi har stor erfarenhet av dessa uppdrag och strävar efter att barnet ska känna sig så trygg som möjligt under rättsprocessen.

Vill du anlita Kallus Advokatbyrå, ring 08-21 07 70.

« Se alla rättsområden

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »