Migration

Migration innebär byte av hemort eller hemland. Begreppet är en samlad benämning på invandring (immigration) och utvandring (emigration).

Människor har av olika orsaker i alla tider valt att lämna sina ursprungsländer för att söka en bättre framtid någon annanstans. Det är en positiv drivkraft som bör främjas.

När människor söker skydd mot förhållanden i sitt hemland kan en asylansökan i Sverige bli aktuell. Kallus Advokatbyrå tar emot förordnanden som offentligt biträde i asylärenden. I övrigt tar advokatbyrån förordnanden i ärenden om förvar och verkställighetshinder i utlänningsärenden.

 

Migrationsverket är beslutande myndighet i Sverige i migrationsärenden. Läs mer om migration på Migrationsverkets hemsida.

I ärenden om migration kan du ibland behöva anlita en advokat. Vill du anlita Kallus Advokatbyrå, ring 08-21 07 70. Advokatbyrån har sitt kontor i centrala Stockholm.

« Se alla rättsområden

 

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »