LVU, LVM, LPT och LRV

Svensk lagstiftning ger i vissa fall socialnämnden och läkare rätt att vårda och behandla människor med ett visst tvång, s.k. tvångsvård. Syftet är att minimera risken för att någon far illa eller skadar sig själv. Det kan då bli fråga om vård av unga, LVU, vård av missbrukare, LVM, psykiatrisk tvångsvård, LPT, och rättspsykiatrisk vård, p.g.a. brott, LRV.

Den som blir föremål för tvångsvård har rätt att begära den advokat han eller hon önskar. Den begärda advokaten ska då förordnas, om han eller hon kan åta sig uppdraget. Kallus Advokatbyrå åtar sig uppdrag som offentligt biträde i ärenden om tvångsvård och har stor erfarenhet på området.

Vill du anlita Kallus Advokatbyrå, ring 08-21 07 70. Advokatbyrån har sitt kontor i centrala Stockholm.

« Se alla rättsområden