LVM

Socialtjänsten har under vissa förhållanden rätt att omedelbart omhänderta någon som riskerar att allvarligt skadas av ett fortgående missbruk av alkohol eller droger. Då tillämpas lagen om vård av missbrukare (LVM). När ett sådant omhändertagande sker, är det ett första steg i en process som slutligen kan leda till tvångsvård. Vård enligt LVM innebär i många fall att den berörda personen placeras på ett behandlingshem under en period.

I ett ärende om LVM har berörd person rätt till ett offentligt biträde (advokat eller jurist) som tillvaratar ens rätt. Personen har rätt att begära den advokat som önskas. Den begärda advokaten ska då förordnas, så länge denne kan åta sig uppdraget. Kallus Advokatbyrå åtar sig uppdrag som offentligt biträde i ärenden om LVM och har stor erfarenhet på området.

Advokat Johan Kallus anlitas frekvent som föreläsare om LVM.

Vill du anlita Kallus Advokatbyrå, ring 08-21 07 70. Advokatbyrån har sitt kontor i centrala Stockholm.

« Se alla rättsområden

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »