En advokatbyrå under corona-pandemin

Vi lever i en mycket ovanlig och svår tid. Samhället befinner sig i lockdown och stora delar av ekonomin har stannat av på grund av corona. Även i vår bransch har effekterna av den rådande pandemin och covid-19 gjort sig påminda. Domstolar och myndigheter har drabbats av stora sjukskrivningstal. Verksamheterna har skalats ned till det absolut nödvändigaste. Stängda gränser innebär bl. a. färre asylsökande och färre verkställighetsmöjligheter.

Som advokatbyrå märker vi att uppdragen från domstolar och myndigheter har minskat. Vi har också märkt en nedgång i utsatta förhandlingar och rättegångar i många måltyper, exempelvis familjerätt, brottmål och asylmål.

Konsekvenserna av coronavirusets spridning har blivit mycket allvarliga för vissa advokatbyråer. De advokater och jurister som i stor utsträckning förlitar sig på förordnanden från domstolar och myndigheter har drabbats extra hårt. Lyckligtvis har Kallus advokatbyrå inte gjort det.

Flera av de områden som byrån specialiserar sig på, såsom tvångsvård och tvångsomhändertaganden, familjerätt och internationell familjerätt, är sådana som inte har påverkats av restriktionerna i samhället.

Parallellt med den rådande pandemin pågår fortfarande konflikter inom familjer och i hemmet. Föräldrar kommer inte överens om vårdnad, boende och umgänge. Barn fortsätter att fara illa. Våld i hemmet fortgår. I vissa fall drabbas människor i hemmet till och med värre än tidigare, eftersom folk mest är hemma och delvis i karantän. Dessutom kan de leva under ekonomiskt sämre förhållanden än tidigare. Klienter fortsätter därför att söka vårt biträde i de här juridiska frågorna och det är vi mycket tacksamma för!

Vi är övertygade om att corona-pandemin kommer förändra samhället i grunden. Även advokatbranschen och övriga rättsväsendet kommer att behöva ställa om och anpassa sig till nya förhållanden. Exempelvis ser vi redan nu en ökad användning av digitala hjälpmedel för att genomföra möten, utredningar och förhandlingar. Det ska bli intressant att följa den fortsatta utvecklingen inom rättsväsendet, post-corona. Vår utgångspunkt är fortsatt att tillvarata våra klienters intressen på bästa sätt och kräva att rättssäkerheten upprätthålls. Vi ser på framtiden med tillförsikt och med hopp om att vi kommer ur den här krisen starkare.

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »