Vårdnadstvist

Ett av Kallus Advokatbyrås specialområden är vårdnadstvister. Ingen tvist är för svår eller komplicerad för att vi ska ta oss an den med fullt fokus. Ingen vårdnadstvist är den andra lik, varför advokatbyråns advokater och jurister alltid försöker hitta en individuell lösning och strategi för just ditt ärende. Är förhandlingar med motparten motiverade, kommer advokatbyrån göra sitt yttersta även i dessa.

I vissa fall finns tyvärr ingen annan utväg än att processa i domstol. Ditt ombud vid advokatbyrån kommer då att gå in i tvisten med full kraft och inte lämna något åt slumpen. Vi tar ett helhetsansvar för din tvist, för att du själv ska kunna lämna över ansvaret och inte behöva fokusera på varje detalj i ditt ärende.

Vid gemensam vårdnad har båda föräldrarna insyn i allt som rör barnet och måste besluta gemensamt i viktiga frågor, så som skolval, sjukvård, passansökan, folkbokföring m.m. Om barnet bor hälften av tiden hos vardera föräldern har man det som kallas växelvis boende. Om föräldrar inte alls kan samarbeta kan den enda lösningen vara att ena föräldern får ensam vårdnad. Ett centralt kriterium som avgör vem av föräldrarna som ska få ensam vårdnad, är vem av föräldrarna som bäst värnar om en god kontakt med den andra föräldern. Om barnen ska bo mest hos ena föräldern kalls det för stadigvarande boende. Barnet har då i de flesta fall rätt till umgänge med den andra föräldern.

Kallus Advokatbyrå biträder även klienter i internationella vårdnadstvister. Barnets juridiska hemvist är då avgörande för i vilket land en vårdnadstvist ska prövas.

Om du befinner dig i en vårdnadstvist eller är på väg in i en, tveka inte att höra av dig till Kallus Advokatbyrå på tel. 08-21 07 70. Advokatbyrån har sitt kontor på Kungsholmen i centrala Stockholm.

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »