LPT

Många människor drabbas någon gång av psykisk ohälsa. Vissa är så olyckligt lottade att de lever med någon form av psykisk sjukdom eller symtom större delen av sitt liv. Dessa personer mottar kontinuerligt eller periodvis psykiatrisk vård.

Om särskilda kriterier är uppfyllda kan ansvarig läkare ha rätt att besluta om att man ska erhålla psykiatrisk vård som är förknippad med någon form av tvång (tvångsvård). Då tillämpas lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Psykiatrisk tvångsvård kan innebära att man måste vårdas inneliggande på en psykiatrisk avdelning (sluten psykiatrisk tvångsvård) eller att man måste iaktta särskilda villkor för den psykiatriska vården (öppen psykiatrisk tvångsvård).

Ett avgörande kriterium för att tvångsvård ska få beslutas är att patienten inte samtycker till den vård som läkaren anses behövlig, eller att patientens samtycke inte kan garantera nödvändig vård.

I ett ärende om LPT har patienten rätt till ett offentligt biträde (advokat eller jurist) som tillvaratar ens rätt. Patienten har rätt att begära den advokat eller jurist som önskas. Den begärda advokaten eller juristen ska då förordnas, så länge denne kan åta sig uppdraget. Kallus Advokatbyrå åtar sig uppdrag som offentligt biträde i ärenden om LPT och har stor erfarenhet på området.

Advokat Johan Kallus anlitas frekvent som föreläsare om LPT.

Vill du anlita Kallus Advokatbyrå, ring 08-21 07 70. Advokatbyrån har sitt kontor i centrala Stockholm.

« Se alla rättsområden

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »