Målsägandebiträde

Den som har utsatts för ett brott (målsägande) har rätt till ett målsägandebiträde (som är advokat eller jurist), som ska bevaka ens rätt under polisutredningen och vid rättegången. Vid lindriga brott är det dock åklagaren som bevakar ens rätt. Målsäganden har rätt att begära den jurist/advokat som han eller hon önskar. Önskas ingen särskild person utser domstolen det målsägandebiträde som kan åta sig uppdraget.

Som brottsoffer kan man ha rätt till skadestånd (ekonomisk ersättning) för det brott man har utsatts för. Skadeståndet omfattar ersättning för kränkning, sveda och värk, sakskada och ersättning för vård.

Att vara målsägande/brottsoffer är svårt på flera sätt. Man befinner sig i en utsatt situation. Vår ambition är att målsäganden ska känna sig så trygg som möjligt under hela rättsprocessen.

Vill du anlita Kallus Advokatbyrå, ring 08-21 07 70. Advokatbyrån har sitt kontor i centrala Stockholm.

« Se alla rättsområden