Aktuellt - arkiv

13 februari, 2020

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

RFSL:s Newcomers Youth erbjuder gratis juridisk rådgivning och stöd till unga hbtq-personer i deras asylprocess. Den juridiska rådgivningen ger möjlighet att, tillsammans med en asyljurist, diskutera och få stöd och råd i asylprocessen utifrån ett barn- och hbtq-perspektiv. Bland annat ges information om hur en kan gå vidare i sitt asylärende och råd om vart […]

3 februari, 2020

Ny handbok i LVM – författare Johan Kallus

Vi har glädjen att meddela att Johan Kallus har skrivit kontrakt med Norstedts Juridik (Karnov Group), om att ge ut en helt nyskriven bok inom rättsområdet LVM (avseende tvångsvård av missbrukare). Hittills saknas en liknande bok på marknaden. Boken är avsedd för samtliga som tillämpar lagen i sitt dagliga arbete, däribland jurister, socialsekreterare, läkare och […]

7 januari, 2020

Agera kvinnojour har juristjour!

Den 7 januari 2020 håller Agera kvinnojour sin juristjour öppen mellan kl. 19-22. Behöver du hjälp och juridisk rådgivning, ring 08-27 90 80 för hjälp från Kallus Advokatbyrås medarbetare som denna kväll bemannar jouren.  

10 december, 2019

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Den 17-18 december 2019 håller advokat Johan Kallus i två kurser för BG Institutet. Kurserna innehåller en genomgång av lagstiftning, rättspraxis och praktisk processföring inom LVU, LVM, LPT och LRV. Läs mer och anmäl dig här: LVU – https://www.bginstitute.se/utbildning/lvu-en-genomgang-av-lagstiftning-rattspraxis-och-praktisk-processforing/ LVM, LPT & LRV – https://www.bginstitute.se/utbildning/lvm-lpt-lrv-en-genomgang-av-lagstiftning-rattspraxis-och-praktisk-processforing/.      

8 november, 2019

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

  Kallus Advokatbyrå kan stolt meddela att Advokatfirman Lars Ahlstedt har flyttat in hos oss och att byrån numera bedriver sin verksamhet i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt. Läs mer om advokat Lars Ahlstedt här. Läs också mer om våra rättsområden och tveka inte att höra av dig om du behöver juridisk hjälp!  

29 oktober, 2019

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Agera kvinnojour har en juristjour varje tisdag kväll mellan kl. 19.00-22.00. Genom juristjouren erbjuder Agera kvinnojour kostnadsfri juridisk telefonrådgivning i frågor relaterade till våld i nära relation. Det kan handla om brottmål, äktenskapsskillnad, vårdnadstvister, bodelning mm. Juristjouren är bemannad av mycket kompetenta jurister och advokater som alla har erfarenhet av att arbeta med personer som […]

29 oktober, 2019

Kallus Advokatbyrå vinner mål om överflyttning av barn i Högsta domstolen

Kallus Advokatbyrå nådde nyligen framgång i Högsta domstolen i ett mål gällande överflyttning av barn enligt lagen om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Domen är prejudicerande, vilket innebär att den fortsättningsvis ska vara vägledande för praxis i lägre instanser. Domen finns att läsa här. Advokat Johan Kallus, som […]

28 oktober, 2019

Advokat Johan Kallus föreläser om LVU

Den 29 oktober 2019 föreläser advokat Johan Kallus om LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) på Qrut. LVU innehåller regler som gör det möjligt för myndigheterna att omhänderta och tvångsvårda barn och ungdomar. Många gånger är det svårt för den enskilde att veta vad som gäller när socialnämnd och domstol kopplas in. […]

20 oktober, 2019

Kallus Advokatbyrå pratar samtyckeslag på Frysbox

Kallus Advokatbyrå medverkar på Frysbox thaiboxningsträning och pratar om lag och rätt! Frysbox är en del av Fryshuset och erbjuder kampsportsträning kombinerat med dialog och självstärkande aktiviteter som bygger självkänsla, trygghet och gemenskap. Ungdomar får stöd i att hitta sina inre styrkor och att följa sina drömmar. Den 22 och 24 oktober 2019 kommer Kallus […]

Aktuellt

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Ny handbok i LVM – författare Johan Kallus

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Kallus Advokatbyrå vinner mål om överflyttning av barn i Högsta domstolen

Advokat Johan Kallus föreläser om LVU

Kallus Advokatbyrå pratar samtyckeslag på Frysbox

Fler »