Kallus Advokatbyrå är specialiserad inom brottmål, internationell familjerätt, vårdnadstvister, tvångsvård, migration och tvistemål.

Vår strävan är att alltid agera professionellt och vara bäst på det vi gör. Engagemanget för klienten är stort.

Klientintresset är centralt, varför förtroende och personlig kontakt alltid eftersträvas. Klienter ska kunna förvänta sig högsta juridiska kompetens och att vi tar fullt ansvar för deras ärende. Vi arbetar målinriktat med stort fokus och gediget omdöme.

VARMT VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

08 – 21 07 70 eller info@advokatkallus.se

____________________________________________________________________

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Som klient (och konsument) kan du under vissa förutsättningar vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få en arvodestvist eller annat ekonomiskt krav mot oss prövat. Det förutsätter att du först har kontaktat ansvarig advokat eller jurist vid advokatbyrån och försökt lösa tvisten i samförstånd med denne. Med konsument avses i detta sammanhang en fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet.
Mer information finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »