Om Kallus Advokatbyrå

Kallus Advokatbyrå är specialiserad på brottmålinternationell familjerätt, vårdnadstvister, ekonomisk familjerätt, tvångsvård, migration och tvistemål.

Hos Kallus Advokatbyrå är klienten alltid i centrum. Verksamheten präglas av engagemang, effektivitet, gott omdöme, juridisk kompetens och stark förhandlingsförmåga. Vi lämnar aldrig något åt slumpen och arbetar alltid aktivt och målinriktat för att nå högsta resultat åt varje enskild klient. Väl medvetna om att vi har höga ambitioner, men varför annars arbeta för utsatta människor i svåra situationer.

Som klient hos oss ska du känna dig prioriterad och att kunna räkna med att dina intressen tillvaratas på bästa sätt. Kallus Advokatbyrå sitter i stilfulla lokaler på Kungsholmen i Stockholm.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

08-21 07 70 eller info@advokatkallus.se