Privat ombud

I vissa situationer kan domstolen anse att en misstänkt eller målsägande inte har rätt till offentlig försvarare eller målsägandebiträde, som staten betalar. I sådana situationer har personen i fråga ändå rätt att anlita ett eget juridiskt ombud (privat ombud) kan, men inte måste vara advokat. I dessa fall måste man själv finansiera ombudskostnaderna.

Vill du anlita Kallus Advokatbyrå, ring 08-21 07 70.

« Se alla rättsområden