Vårdnad, boende och umgänge

Att som förälder inte komma överens med den andra föräldern i frågor som rör barnen, är svårt och känslomässigt mycket krävande. Vid en viss punkt i konflikten, är det klokt att anlita en advokat som ser till att man får sina rättigheter tillvaratagna.

Kallus Advokatbyrå gör alltid sitt yttersta för sina klienter i dessa svåra situationer. Strävan är alltid att hitta den bästa och mest praktiska lösningen för klienten och dess barn. Det kan vara att söka en samförståndslösning, men även att kämpa för klientens yttersta, om en överenskommelse inte kan komma till stånd.

Vill du anlita Kallus Advokatbyrå, ring 08-21 07 70. Advokatbyrån har sitt kontor i centrala Stockholm.

« Se alla rättsområden