Brottmål

Ett brottmål inleds med en polisutredning som kallas förundersökning. Om undersökningen visar att någon sannolikt gjort sig skyldig till brott, går ärendet till åtal, d.v.s. åklagaren ger in en stämningsansökan till tingsrätten. I tingsrätten ska åklagaren försöka styrka att brott har begåtts.

Om någon har utsatts för brott, kan personen bli part i rättegången och kallas då för målsägande. En målsägande kan ha rätt till ett ombud, ett s.k. målsägandebiträde. Den som är misstänkt för brottet har förutom vid lindriga brott rätt till en offentlig försvarare, som är advokat. Barn och ungdomar kan ha rätt att få en särskild företrädare som företräder dem i brottsprocessen, om de har varit utsatta för brott.

« Se alla rättsområden