Offentlig försvarare

En misstänkt har rätt till en offentlig försvarare så snart han eller hon är misstänkt för ett brott. Vid lindriga brott har man dock ibland inte denna rättighet, t.ex. vid ringa stöld, ringa misshandel eller liknande. Den misstänkte har alltid rätt att begära den advokat han eller hon önskar. Den begärda advokaten ska då förordnas, så länge denne kan åta sig uppdraget.

Kostnaden för en offentlig försvarare står staten för, i den mån den misstänkte inte har tillräckliga medel att betala för försvararen.

En försvarares uppdrag innebär att ”… med nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning”. Det handlar med andra ord om att se till att klienten får en rättvis behandling och att han eller hon får bästa möjliga juridiska expertis.

Vi medarbetare på Kallus Advokatbyrå gör alltid vårt yttersta för att våra klienters rättigheter ska respekteras av polis, åklagare och domstol.

Vill du anlita Kallus Advokatbyrå, ring 08-21 07 70. Advokatbyrån har sitt kontor i centrala Stockholm.

« Se alla rättsområden

 

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »