Johan Kallus

Advokat och ägare

Advokat Johan Kallus är verksam jurist sedan år 2002 och är medlem i advokatsamfundet sedan år 2011. Han är tingsmeriterad vid Värmlands tingsrätt och har arbetat på myndighet, domstol och advokatbyrå innan han etablerade Kallus Advokatbyrå år 2011. Han har gedigen kunskap inom de rättsområden som han verkar och anlitas frekvent som föreläsare inom sina specialområden.

Johan Kallus tog juristexamen år 2001 vid Stockholms universitet och har avlagt Masterexamen från universiteten i Rotterdam, Hamburg och Aix-en-Provence.

För Johan Kallus är det viktigt att behandla varje klient med respekt. Klienten ska känna ett stort förtroende för sin advokat. Johan Kallus har ett gott omdöme, är målinriktad och har god hand med människor. Hans främsta drivkraft är att göra sina klienter nöjda.

Telefon: 08-21 07 70 • Mobil: 070-750 00 17 • E-post: jk@advokatkallus.se