Carl-Magnus Möller

Advokat

Carl-Magnus tog juristexamen år 2016 vid Uppsala universitet. Han har därefter arbetat på Aadvokaterna i Uppsala och fullgjort tingstjänstgöring vid Södertörns tingsrätt. Han har även gjort uppsatspraktik på Sju Advokater i Stockholm och studerat filosofi och juridik vid the University of Edinburgh. Han har förutom juristexamen en fil. kand. i statsvetenskap. Carl-Magnus arbetar på Kallus Advokatbyrå sedan den 1 mars 2018. Carl-Magnus blev i maj 2021 advokat och ledamot i Advokatsamfundet.

Carl-Magnus åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i ärenden om LVU, LVM, LPT och LRV, migration samt som ombud i internationella vårdnadstvister, Haagärenden och övrig familjerätt.

Carl-Magnus är en skicklig jurist som aldrig lämnar något åt slumpen. Han har en personlighet som får människor att känna sig trygga vid hans sida.

Telefon: 08-21 07 70 • Mobil: 0708-33 22 77 • E-post: cm@advokatkallus.se

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »