Carl-Magnus Möller

Biträdande jurist

Carl-Magnus tog juristexamen år 2016 vid Uppsala universitet. Han har därefter arbetat på Aadvokaterna i Uppsala och fullgjort tingstjänstgöring vid Södertörns tingsrätt. Han har även gjort uppsatspraktik på Sju Advokater i Stockholm och studerat filosofi och juridik vid the University of Edinburgh. Han har förutom juristexamen en fil. kand. i statsvetenskap. Carl-Magnus arbetar på Kallus Advokatbyrå sedan den 1 mars 2018.

Carl-Magnus åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i ärenden om LVU, LVM, LPT och LRV, migration och som ombud i familjeärenden. Han arbetar även med internationell och ekonomisk familjerätt.

Telefon: 08-21 07 70 • Mobil: 0708-33 22 77 • E-post: cm@advokatkallus.se