Förvaltarskap och godmanskap

Har man svårt att vårda sig själv eller sin egendom, kan tingsrätten besluta att man ska förordnas en förvaltare eller en god man. Oftast beslutar tingsrätten om förvaltarskap eller godmanskap efter att en ansökan kommit in från överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Det är viktigt för att personer som inte kan ta tillvara sin rätt själva, inte ska missgynnas ekonomiskt och rättsligt.

När tingsrätten ska besluta om förvaltarskap eller godmanskap för en person, har denne rätt till ett rättegångsbiträde. Rättegångsbiträdets uppgift är att bevaka dennes rätt under domstolsprocessen. Om man har en förvaltare vars uppdrag man önskar ska upphöra, har man också rätt till ett rättegångsbiträde. Man har själv rätt att välja vilken advokat eller jurist som ska vara ens rättegångsbiträde.

Det är en stor skillnad på en förvaltares och en god mans uppdrag. Både förvaltaren och den gode mannen uppdrag innefattar att bevaka sin huvudmans rätt, förvalta dennes egendom samt sörja för dennes person. Det kan exempelvis innebära att betala huvudmannens räkningar, inhandla medicin till denne eller sköta dennes kontakt med myndigheter. Till skillnad från den gode mannen, får en förvaltare fatta beslut angående huvudmannen utan att be om dennes samtycke, vilket är en mycket ingripande åtgärd.

Medarbetarna på Kallus Advokatbyrå åtar sig regelbundet uppdrag som rättegångsbiträde och har en stor erfarenhet av dessa ärenden.
 

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »