Advokat Johan Kallus föreläser om LVU

Den 29 oktober 2019 föreläser advokat Johan Kallus om LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) på Qrut. LVU innehåller regler som gör det möjligt för myndigheterna att omhänderta och tvångsvårda barn och ungdomar. Många gånger är det svårt för den enskilde att veta vad som gäller när socialnämnd och domstol kopplas in. Johan Kallus har mångårig erfarenhet inom LVU och tvångsvård av barn och unga och kommer bland annat prata om när socialnämnden kan genomföra ett s.k. omedelbart omhändertagande, vad som krävs för att bereda barn och unga vård enligt LVU samt hur processen i domstol ser ut.

Qrut är en verksamhet som vänder sig till mammor vars föräldraförmåga är ifrågasatt på grund av missbruk, kriminalitet och våld. De ger stöd vid orosanmälningar, om barnet är placerat eller vid en hemtagning.

Qrut har sedan 2014 arbetat med att skapa trygga förhållanden mellan mammor och barn.

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »