Tvist och tvistemål

Kallus Advokatbyrå företräder såväl företag som privatpersoner i tvister om fordran, skadestånd och fel i fastighet/bostadsrätt. Även tvister angående överlåtelser av lös egendom, så som försäljning av bilar, båtar och liknande är uppdrag som advokatbyrån åtar sig.

I många fall kan en tvist lösas i samförstånd. Dock kan positionerna bli så låsta att tvisten måste gå till avgörande av allmän domstol. En domstolstvist inleds med en stämningsansökan till tingsrätten. I en domstolsprocess kan tvisten lösas antingen genom att parterna kommer överens i en förlikning eller att domstolen dömer i tvisten.

Kallus Advokatbyrås medarbetare har bred erfarenhet av tvistelösning, är starka i förhandlingar samt i att processa i domstol.

Om du söker ett stabilt ombud i en tvist, ring Kallus Advokatbyrå på 08-21 07 70 eller maila info@advokatkallus.se.

« Se alla rättsområden

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »