Process

Kallus Advokatbyrå har stor erfarenhet av att processa i domstol. Vi har alltid en strävan att tänka ett steg längre och att inte lämna något åt slumpen. I och med att vi processar inom flertalet rättsområden, är vi väl insatta i den stora variation av utmaningar som kan dyka upp i en rättsprocess. Vi har ett stort fokus på att vara strategiska, retoriska och pålästa i varje rättsprocess.

Särskilt centralt är processande i civilrättsliga tvister där fri bevisföring råder. Kallus Advokatbyrå företräder såväl företag som privatpersoner i tvister om fordran, skadestånd och fel i fastighet/bostadsrätt. Även tvister angående överlåtelser av lös egendom, så som försäljning av bilar, båtar och liknande är uppdrag som advokatbyrån tar sig an.

I många fall kan en tvist lösas i samförstånd. Dock kan positionerna bli så låsta att tvisten måste gå till avgörande av allmän domstol. En domstolstvist inleds med en stämningsansökan till tingsrätten. I en domstolsprocess kan tvisten lösas antingen genom att parterna kommer överens i en förlikning eller att domstolen dömer i tvisten.

Kallus Advokatbyrås medarbetare har bred erfarenhet av tvistelösning, är starka i förhandlingar med motparten och i rättssalen.

Är du inblandad i en tvist eller behöver rådgivning för att undvika en rättsprocess, hör av dig till Kallus Advokatbyrå på 08-21 07 70 eller maila info@advokatkallus.se.

« Se alla rättsområden

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »