Therese Yngwe

Biträdande jurist

Therese Yngwe tog sin juristexamen år 2018 vid Stockholm universitet, då hon började på Kallus Advokatbyrå. Hon har under sina studier praktiserat på Insulander Lindh Advokatbyrå och specialiserat sig på ekonomisk familjerätt.

Therese tar uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i ärenden om LVU, LVM, LPT och LRV, migration samt arbetar med ekonomisk familjerätt.

Telefon: 08-21 07 70 • Mobil: 0708-33 11 66 • E-post: ty@advokatkallus.se