Therese Holmberg

Advokat

Therese Holmberg tog sin juristexamen år 2010 vid Stockholms universitet. Sedan dess har hon fullgjort tingstjänstgöring vid Värmlands tingsrätt och därefter arbetat på annan advokatbyrå, innan hon började på Kallus Advokatbyrå i oktober 2016. Therese har gedigen erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, främst i brottmål och migrationsärenden, men även i ärenden om LVU.

Therese arbetar främst som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i ärenden om LVU, LVM, LPT och LRV, migration och som ombud i vårdnadsärenden.

Therese är medlem i advokatsamfundet sedan år 2016.

TEL 08-21 07 70
MOBIL 070-471 66 10
E-POST th@advokatkallus.se

« Se alla medarbetare