Erica Engström

Biträdande jurist

Erica tog sin juristexamen år 2018 vid Lunds universitet. Hon har även studerat kriminologi vid Northeastern University i Boston, USA. Efter examen har Erica arbetat på en affärsjuridisk advokatbyrå samt fullgjort tingstjänstgöring vid Malmö tingsrätt. Erica arbetar på Kallus Advokatbyrå sedan den juni 2020.

Erica åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i ärenden om LVU, LVM, LPT och LRV, migration och som ombud i familjeärenden. Hon arbetar även med internationell och ekonomisk familjerätt. Erica är en skarp och driven jurist som alltid har höga ambitioner för klientens bästa.

Telefon: 08-21 07 70 • Mobil: 070-1435599 • E-post: ee@advokatkallus.se

Aktuellt

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Ny handbok i LVM – författare Johan Kallus

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »