Celina Linderholm

Biträdande jurist

Celina Linderholm tog sin juristexamen år 2013 vid Uppsala universitet. Sedan dess har hon arbetat som universitetsadjunkt på juristutbildningen och fullgjort tingstjänstgöring vid Attunda tingsrätt. Celina har arbetat på Kallus Advokatbyrå sedan februari 2017. Hon har även gjort uppsatspraktik på Försvarsadvokaterna och Advokatfirman Althin. Därtill har Celina studerat alternativ tvistlösning och kriminologi på University of Western Australia samt arbetat ideellt för barnrättsorganisationen ECPAT.

Celina tar uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i ärenden om LVU, LVM, LPT och LRV, migration och som ombud i vårdnadsärenden.

TEL 08-21 07 70
MOBIL 073-756 27 09
E-POST ca@advokatkallus.se

« Se alla medarbetare