Azar Nikbakht

Advokat (föräldraledig)

Azar tog juristexamen år 2015 vid Stockholms universitet. Hon har därefter arbetat på Migrationsverket, fullgjort tingstjänstgöring vid Södertälje tingsrätt samt arbetat på annan advokatbyrå. Azar arbetar på Kallus Advokatbyrå sedan september 2019. Azar är sedan år 2022 advokat och ledamot i Advokatsamfundet.

Azar åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i ärenden om LVU, LVM, LPT och LRV, migration och som ombud i familjeärenden. Hon arbetar även med internationell och ekonomisk familjerätt. Azar har även ideella engagemang, med särskilt fokus på migration och kvinnors rättigheter. För Azar är det viktigt att klienten känner att hen har ett engagerat ombud som sätter klientens intressen i första rummet. Hon försöker alltid göra juridiken tillgänglig och lätt att förstå för klienten.

Telefon: 08-21 07 70 • Mobil: 073-262 50 50 • E-post: an@advokatkallus.se

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »