Ekonomisk familjerätt

Ibland kan parterna inte enas om hur deras tillgångar ska fördelas vid skilsmässa eller separation. Båda eller en av parterna kan då ansöka vid tingsrätten om att få en bodelningsförrättare utsedd, som kan hjälpa till vid bodelningen. En bodelning med hjälp av bodelningsförrättare kan avslutas genom en överenskommelse eller genom ett beslut. I ansökan kan parterna föreslå vilken bodelningsförrättare som ska förordnas av domstolen. Flera jurister på Kallus Advokatbyrå tar emot uppdrag som bodelningsförrättare. Det är parterna som betalar bodelningsförrättarens kostnader.

Bodelningsförrättarens uppgift är att verka för att bodelningen ska bli riktig och förhoppningsvis förenkla för parterna. Först och främst ska bodelningsförrättaren försöka få parterna att komma överens. Kan en förlikning inte nås, måste bodelningsförrättaren fatta ett beslut kring bodelningen. Beslutet kan sedan överklagas vid tingsrätten.

Något som är viktigt att komma ihåg är att bodelningsförrättaren har en objektiv roll och inte fungerar som ett ombud för någon av parterna. I mer komplicerade bodelningar kan det vara bra för vardera part att anlita ett eget ombud som kan företräda ens intressen i bodelningen. Även ett eget ombuds kostnader måste parten själv stå för. Kallus Advokatbyrå uppträder även som ombud i bodelningar.

Kallus Advokatbyrå hjälper även till med förebyggande åtgärder, som att upprätta samboavtal och äktenskapsförord. Med sådana avtal kan psykiska och ekonomiska påfrestningar i samband med en oönskad separation och bodelningsprocess minskas eller helt undvikas.

Kallus Advokatbyrå arbetar även med arvskiften samt att upprätta testamenten.

« Se alla rättsområden

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »