Bodelning

Kallus Advokatbyrå har flera jurister som tar uppdrag som bodelningsförrättare. Vidare arbetar vi som ombud i bodelning mellan makar och sambos. Ofta uppstår behovet av advokat i samband med separation, men Kallus Advokatbyrå hjälper även till med att upprätta äktenskapsförord och samboavtal under pågående partnerskap. Kallus Advokatbyrå har gedigen erfarenhet av internationella familjerättsliga tvister och arbetar därför även med internationella bodelningar.

Om man inte kan enas om hur ens tillgångar och skulder ska delas vid skilsmässa eller separation, kan båda eller en av parterna ansöka om bodelningsförrättare vid tingsrätten. En jurist vid Kallus Advokatbyrå kan då begäras. En bodelningsförrättare ska dock agera objektivt och neutralt mellan parterna. Om man önskar hjälp av Kallus Advokatbyrå som ombud i en bodelning, får man vända sig direkt till advokatbyrån.

En bodelning med hjälp av bodelningsförrättare kan avslutas genom en överenskommelse eller genom ett beslut. Det är parterna som betalar bodelningsförrättarens kostnader.

Bodelningsförrättarens uppgift är att verka för att bodelningen ska bli riktig och förhoppningsvis förenkla för parterna. Först och främst ska bodelningsförrättaren försöka få parterna att komma överens. Kan en förlikning inte nås, måste bodelningsförrättaren fatta ett beslut i bodelningen. Beslutet kan sedan överklagas till tingsrätten.

Tveka inte att kontakta advokatbyrån med eventuella frågor, så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig på bästa sätt.

« Se alla rättsområden

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »