Kallus Advokatbyrå vinner mål om överflyttning av barn i Högsta domstolen

Kallus Advokatbyrå nådde nyligen framgång i Högsta domstolen i ett mål gällande överflyttning av barn enligt lagen om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Domen är prejudicerande, vilket innebär att den fortsättningsvis ska vara vägledande för praxis i lägre instanser. Domen finns att läsa här.

Advokat Johan Kallus, som var ombud i målet, har lång erfarenhet av internationella vårdnadstvister och mål inom ramen för Haag-konventionen. Han anlitas flitigt av parter som tvistar över landsgränser om vårdnad, boende och umgänge av barn. Många gånger handlar det i dessa ärenden också om bortförande av barn.

 

Aktuellt

Kallus Advokatbyrå söker uppsatspraktikant!

Advokat Johan Kallus om LVU-lagstiftningen och överflyttning av vårdnad

Vi får presentera Erica Engström som är ny biträdande jurist hos oss!

En advokatbyrå under corona-pandemin

Information med anledning av corona

Juridisk rådgivning för asylsökande hbtq-ungdomar

Agera kvinnojour har juristjour!

Johan Kallus håller kurser i LVU, LVM, LPT och LRV för BG Insititute

Kallus Advokatbyrå i samarbete med Advokatfirman Lars Ahlstedt

Kallus Advokatbyrå bemannar juristjouren på Agera kvinnojour

Fler »